Sprostitev potencialov zaposlenih

Peter Kunc Strokovni članki Leave a Comment

Sprostitev potencialov zaposlenih – ključ za povečanje uspešnosti organizacije Peter Kunc Referat na 24. letni konferenci Slovenskega združenja za kakovost in odličnost; Portorož, 12. in 13. november 2015 Povzetek V okviru ukrepov za povečanje uspešnosti organizacij je smiselno največ pozornosti posvetiti najdragocenejšemu in ključnemu viru – zaposlenim. To poudarjajo tako EFQM model pri opisu kriterijev za ocenjevanja dela z zaposlenimi, …