Sprostitev potencialov zaposlenih

Peter Kunc Strokovni članki Leave a Comment

Sprostitev potencialov zaposlenih – ključ za povečanje uspešnosti organizacije Povzetek V okviru ukrepov za povečanje uspešnosti organizacij je smiselno največ pozornosti posvetiti najdragocenejšemu in ključnemu viru – zaposlenim. To poudarjajo tako EFQM model pri opisu kriterijev za ocenjevanja dela z zaposlenimi, kot tudi standarda ISO 9004:2009 in ISO 9001:2015. ISO 9004 v zvezi z vodenjem zaposlenih priporoča, da naj organizacija …