Kako premagati odpor do sprememb

Peter Kunc News 2 Comments

Na 61. konferenci EOQ, ki je potekala sredi oktobra na Bledu, sem (Peter Kunc) predstavil referat z naslovom How to overcome resistance to change (Kako premagati odpor do sprememb).

V zadnji raziskavi o uporabi orodij vodenja (Management Tools & Trends 2015) sem prebral, da 75 % anketiranega vodstvenega osebja evropskih podjetij meni, da njihova sposobnost prilagajanja spremembam predstavlja njihovo strateško prednost, hkrati pa jih samo 39 % uporablja orodja za vodenje sprememb. Dejstvo, da se je ob tem še zmanjšalo zadovoljstvo s temi orodji, kaže na potrebo po izboljšanju orodij oziroma pristopa k izvajanju sprememb.

V referatu je opisano, zakaj ni dovolj zgolj vzbuditi občutek nujnosti sprememb, temveč se je potrebno osredotočiti na ključne vzroke za odpor do sprememb. To so praviloma negativni ali omejujoči nezavedni miselni vzorci.

Zapostavljanje teh vzorcev je lahko neposreden vzrok za neuspeh načrtovanih sprememb. V referatu je bilo tudi prikazano, kako je mogoče takšne vzorce odpraviti in kakšne rezultate je mogoče pričakovati.

Kratko predstavitev referata, ki je bil deležen odličnega odziva tudi tujih udeležencev konference, si lahko pogledate na tej povezavi: REFERAT … Vabljeni k ogledu!

Share this Post

Comments 2

  1. “…zakaj ni dovolj zgolj vzbuditi občutek nujnosti sprememb, temveč se je potrebno osredotočiti na ključne vzroke za odpor do sprememb. To so praviloma negativni ali omejujoči nezavedni miselni vzorci..:”

    Odlično!

  2. PS: še “lepše”… vzbujen občutek nujnosti sprememb (sam po sebi), samo še naliva olje na ogenj in dviga paniko v kolektivu. Še hujše, če je panika prikrita in nihče ne upa o tem govoriti.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.