Problemi, rešitve in rezultati – Primeri iz prakse

Načela, ki so ključna za uspešno izvedbo prebojnih sprememb, enako delujejo na različnih področjih našega življenja. Zato v nadaljevanju podajamo nekaj zanimivejših primerov z različnih področij. Vsem pa je skupno, da je bil pravi vzrok za probleme (tudi s poslovnega področja) čisto osebne narave. Zato je identiteta oseb zakrita.

Opise so prispevale osebe same. Po potrebi smo jih zgolj lektorsko-redakcijsko uredili.

Direktor podjetja je pol leta po ustanovitvi podjetja in pričetku delovanja v sklopu priprave strateškega poslovnega načrta prosil za pomoč pri izvedbi SWOT analize. Ob tem se je pokazala tudi potreba, da se identificira in odpravi skrite blokade, ki jih je sam do neke mere sicer čutil, ni pa se zavedal njihovega izvora in si ni znal pri tem pomagati. V sklopu individualnega dela z njim so se pokazale številne obveze do že zdavnaj pokojnih očeta in strica, pa prevelika navezanost na pretekle uspehe, nerazrešen konflikt z bivšo sodelavko, strah pred neuspehom in tudi uspehom, strah pred odzivom okolja zaradi odločitve o novi poslovni poti, nekaj negativnih prepričanj o denarju ipd. Prvi odziv direktorja dva tedna po končanem delu je bil, da se mu zdijo ovire na poslovni poti kar na lepem manjše in lažje premostljive. Temu je ob koncu leta 2014 sledil boljši finančni rezultat podjetja. Dejanski prihodki so za 30% presegli planirane. V letu 2015 so bili prihodki v primerjavi z letom 2014 večji za 70 %. Trend se nadaljuje tudi v letu 2016.