Sprostitev potencialov zaposlenih

Peter Kunc Strokovni članki Leave a Comment

Sprostitev potencialov zaposlenih – ključ za povečanje uspešnosti organizacije

Peter Kunc
Referat na 24. letni konferenci Slovenskega združenja za kakovost in odličnost; Portorož, 12. in 13. november 2015

Povzetek

V okviru ukrepov za povečanje uspešnosti organizacij je smiselno največ pozornosti posvetiti najdragocenejšemu in ključnemu viru – zaposlenim. To poudarjajo tako EFQM model pri opisu kriterijev za ocenjevanja dela z zaposlenimi, kot tudi standarda ISO 9004:2009 in ISO 9001:2015. ISO 9004 v zvezi z vodenjem zaposlenih priporoča, da naj organizacija vzpostavi procese, ki bodo zaposlenim omogočali identificirati omejitve pri njihovem delovanju, ISO 9001 pa pri pojasnilu o dejavnikih, ki vplivajo na primernost delovnega okolja, opozarja tudi na družbene in psihološke. Vendar pa se temu posveča malo pozornosti, na kar kaže tudi zadnja raziskava o uporabi orodij vodenja (Rigby and Bilodeau, 2015). Različni sodobni avtorji (Corthagen in Vasalos, 2008 in 2009; Kaufmann, 2011; Schultz, 2011; Senge, 2008; Scharmer, 2009; Turner, 2011) nakazujejo potrebo po spremembi usmeritve pri spreminjanju organizacij od površinske obravnave zadev k poglobljeni osebni obravnavi, kjer se odpravi notranje ovire in omogoči polno uporabo potencialov zaposlenih. Eden od možnih pristopov k temu je pomoč in podpora zaposlenim v obliki coachinga. Kljub ugotovitvam (Jones idr., 2015), da ima coaching vedno pozitiven vpliv na rezultate organizacije, na individualnem nivoju pa se največji učinek kaže na prenosu pridobljenega znanja v prakso, je kot oblika pomoči zaposlenim še dokaj neizkoriščen. V Evropi si 90% zaposlenih želi coachinga, samo 38% pa jih je tudi dejansko prejemalo tovrstno usmerjanje in podporo (BlessingWhite, 2008). Da je s skrbno načrtovanim pristopom in usmerjenimi aktivnostmi v okviru coachinga možno izboljšati finančni rezultat podjetja (za 30% presežen plan prometa v letu 2014), kaže tudi v prispevku opisani primer.

Ključne besede: upravljanje sprememb, uspešnost organizacij, coaching, spreminjanje prepričanj

Želite prebrati celoten referat? Pišite nam in z veseljem vam ga pošljemo v pdf obliki.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja